Twardość wody

Twardość wody

Oznaczanie twardości wody

  1. Twardość przemijająca

  2. Twardość ogólna

 

Twardość przemijająca

Zasada metody polega na miareczkowaniu próbki badanej wody za pomocą mianowanego roztworu HCl, w obecności oranżu metylowego jako wskaźnika ( wynik miareczkowania odpowiada twardości przemijającej).

Obliczenie twardości przemijającej na podstawie równania reakcji, przyjmując w nim CaO, a nie Ca(HCO3)2, ponieważ ostateczny wynik ma być wyrażony w stopniach niemieckich.

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

VHCl = 3,4 ml

CHCl = 0,1 mol/l

Vwody = 100 ml

CCaO = ?

(CCaO * Vwody ) / (CHCl  * VHCl  ) = ½

CCaO    =  (CHCl  * VHCl  ) / 2* Vwody

CCaO   = ( 0,1 mol/l* 3,4ml ) / ( 2* 100 ml) =0,0017 mol/l

 

Obliczone stężenie CaO w wodzie przelicza się na twardość przemijającą

56 g CaO ——– 1 mol/l

x g CaO  ——–  0,0017 mol/l

x = 0,0952 g CaO

1 stopień niemiecki odpowiada zawartości CaO w wodzie w ilości równoważnej 1g — 100 l lub 10 mg — 1l

T przem. = 0,0952 * 100 = 9,52º n

1 mval CaO ——– 28 mg

x mval CaO ——– 10 mg

x = 0,357 mval/l

1ºn ——- 0,357 mval/l

9,52ºn ——- x

x = 3,40 mval/l

 

 

Oznaczanie twardości ogólnej wody

Podczas pierwszego miareczkowania wodorowęglany przeprowadzone zostały w chlorki  (CaCl2 , MgCl2), które w reakcji z Na2CO3 i NaOH powodują całkowite wytrącenie soli wapnia i magnezu. Otrzymaną zawiesinę sączy się, a uzyskany przesącz miareczkuje się mianowanym roztworem HCl  w obecności oranżu metylowego jako wskaźnika.

Do oznaczenia wykonuje się próbę ślepą, mieszaninę Na2CO3 i NaOH w jednakowych objętościach miareczkuje się HCl.

VHCl = 24,8 ml

VHCl ślepa = 55 ml

T miano umowne HCl w przeliczeniu na CaO  = 0,0028[g / ml]

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

0,05 mola CaO ——– 0,1 mola HCl

1 mol CaO ——– 56 [g/l]

0,05 mol CaO ——- x

Miano = 2,8 [g / l] = 0,0028 [g /ml]

 

Togólna = ( V śl – 2Vwł) * T * 1000

 

T ogólna = ( 55ml-2*24,8ml ) * 0,0028 g/ml * 1000 = 15,12 ºn

1 ºn ——– 0,357 mval/l

15,12  ºn —— x

x = 5,42 mval /l

Twardość stała wody

Togólna – Tprzem. = 15,12 ºn – 9,52 ºn = 5,6 ºn – twardość stała

 

Wnioski

Analizowaną przeze mnie wodą była woda ze studni. Twardość ogólna tej wody wynosi  15,12 ºn ( 5,42 mval/l). Jest ona wodą o znacznej twardości, ponieważ mieści się w granicach odpowiadających takiej właśnie wodzie ( 15 –20 ºn).

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close