Oznaczanie zawartości wody (suchej masy)

Oznaczanie zawartości wody (suchej masy)

Oznaczanie zawartości wody (suchej substancji)

 

Oznaczanie zawartości suchej substancji w przecierze pomidorowym

 

Zasada metody – polega na wagowym oznaczeniu suchej masy próbki produktu wstępnie podsuszonego na wrzącej łaźni wodnej i wysuszonego w suszarce.

 • masa pustej szalki m = 48, 60 g
 • masa szalki z przecierem przed suszeniem m = 54,80 g
 • masa szalki z przecierem po suszeniu m = 49,71 g
 • masa koncentratu przed suszeniem m = 54,80 g – 48,60g = 6,20 g
 • masa koncentratu po suszeniu m = 49,71 g – 48,60 g = 1,11 g

6,20 g ——– 100%

1,11 g ——– x             x = 17,90 %  – procentowa zawartość suchej masy

Procentowa zawartość wody

% wody = 100% – % suchej masy

% wody = 100 % – 17,90 % = 82,09 %   – procentowa zawartość wody

Metoda suszenia termicznego pozwala oznaczyć suchą substancję (suma części rozpuszczalnych w wodzie i nierozpuszczalnych w wodzie). W badanym koncentracie pomidorowym teoretyczna zawartość suchej masy wynosiła 18%, wyliczona przeze mnie procentowa zawartość suchej masy tego samego koncentratu wynosi 17,90%

Błąd względny = ( w teor. – w prakt.) / (w teor.) *100%

Błąd względny = 0,55 %

Błąd względny jest niewielki , co oznacza, że metoda termicznego suszenia jest dokładna.

 

Oznaczanie ekstraktu w przecierze pomidorowym metodą refraktometryczną

Zasada metody – polega na pomiarze współczynnika załamania światła badanego produktu i odczycie zawartości ekstraktu ze skali cukrowej.

T = 21ºC

% masowy = 10,6

% ekstraktu = 10,6 % + 0,065 % = 10,665 %

Współczynnik refrakcji = 1,380 + 0,00013 = 1,38013

W badanej próbie teoretyczna zawartość suchej masy wynosi 18%. Oznaczona metodą refraktometryczną zawartość ekstraktu wynosi 10,665 %. Na podstawie uzyskanych wyników nie możemy jednoznacznie stwierdzić, która z 2 metod jest dokładniejsza, ponieważ metoda refraktometryczna pozwala oznaczyć zawartość ekstraktu badanego produktu, natomiast metoda suszenia termicznego pozwala oznaczyć zawartość suchej substancji ( ekstraktu i części nierozpuszczalnych w wodzie).

 

Oznaczanie zawartości suchej masy w serze

Zasada metody- polega na wysuszeniu dokładnie odważonej ilości produktu (ser półtłusty) do stałej masy. Do suszenia sera użyty został piasek w celu zwiększenia powierzchni parowania badanej próbki.

 • masa pustego naczynka m = 57,20 g
 • masa naczynka z serem przed suszeniem m = 62,30 g
 • masa naczynka z serem po suszeniu m = 60,48 g
 • masa sera przed suszeniem 62,30 g – 57,20 g = 5,10 g
 • masa sera po suszeniu 60,48 g – 57,20 g = 3,28 g

 

5,10 g ——– 100%

3,28 g ——– x        x = 64,31 %  – procentowa zawartość suchej masy

% wody = 100% – % suchej substancji

% wody = 100% – 64,31 %

% wody = 35,68 %

W serach półtwardych zawartość wody powinna wynosić od 40 – 50%. W badanej próbie zawartość wody wyniosła 35,68%. Wynik ten nie mieści się podanych granicach. Jest mi trudno znaleźć przyczynę, która wyjaśniła by tak małą procentową zawartość wody w badanej przeze mnie próbce sera półtwardego, ponieważ podczas wykonywania tego oznaczenia niedokładnie zmieszałam próbkę sera z piaskiem przez co powierzchnia parowania była ograniczona, również czas suszenia był skrócony. Biorąc pod uwagę te uchybienia uważam,  że oznaczana zawartość wody w próbce powinna przekroczyć nawet 50%, podczas gdy nie wynosi ona nawet 40%.

W serach twardych zawartość wody powinna wynosić od 33 – 40%. Na podstawie uzyskanego wyniku mogę przypuszczać, iż badana próbka zawierała właśnie ser twardy.

 

Oznaczenie zawartości wody w maśle

Zasada metody– polega na odparowaniu wody z dokładnie odważonej próbki masła.

 • masa pustego naczynka m = 18,835 g
 • masa naczynka z masłem przed odparowaniem m = 28,069 g
 • masa naczynka z masłem po odparowaniu m = 26,635 g
 • masa masła przed odparowaniem m = 28,069 g – 18,835 g = 9,234 g
 • masa masła po odparowaniu m = 26,635 g – 18,835 g = 7,800 g

 

9,234 g ——– 100%

7,800 g ——– x              x = 84,47 %  – procentowa zawartość suchej masy

% wody = 100% – % suchej substancji

% wody = 100% – 84,47 %

% wody = 15,53 %   – zawartość wody

Zawartość wody w maśle powinna wynosić od 15 – 16 %. W badanej przeze mnie próbce masła zawartość wody wyniosła 15,53%. Oznaczenie to mieści się powyższym przedziale, dlatego uzyskany wynik można uznać za dobry.

Oznaczanie ekstraktu w różnych produktach

Zasada metody – polega na pomiarze współczynnika załamania światła badanego produktu i odczycie zawartości ekstraktu ze skali cukrowej.

Sok jabłkowy

t = 20,5 ºC                                                1ºC ——– 0,065 %

% masowy = 11,2 %                               0,5ºC ——- x       x = 0,0325%

% zawartość ekstraktu = 11,2325 %

Sok pomarańczowy

t = 20,5 ºC

% masowy 11,5 %

% ekstraktu = 11,5325 %

Koncentrat pomidorowy

t = 20,5 ºC

% masowy = 18,5%

% ekstraktu = 18,5325 %

Koncentrat jabłkowy

t = 20,5 ºC

% masowy = 70%

% ekstraktu = 70,0325%

Koncentrat pomarańczowy

t = 20,5 ºC

% masowy = 64,7%

% ekstraktu = 64,7325%

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close