ISO 17025 – Raport z badań

ISO 17025 – Raport z badań

Akredytacja laboratorium wg ISO 17025 | Raport z badań

 

ISO 17025:2017 – Najważniejsze aspekty

 

Wyniki przeglądaj i autoryzuj przed wydaniem. Przedstawiaj wyniki dokładnie, jasno, jednoznacznie i obiektywnie.

W sprawozdaniach umieszczaj:
a) informacje uzgodnione z klientem
b) niezbędne do interpretacji wyników
c) wszystkie informacje wymagane w zastosowanej metodzie

Zachowuj wszystkie wydane raporty jako zapisy techniczne. Wyniki przedstawiaj w sposób  uproszczony tylko gdy zostało to uzgodnione z klientem. Zadbaj, aby informacje nie  przedstawiane klientowi (a wymagane normą) były łatwo dostępne.

W raporcie jednoznacznie zidentyfikuj dane dostarczone przez klienta. Dodatkowo oznacz te dane, gdy mogą wpływać na ważność wyników. W raporcie zamieść stwierdzenie, że wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki, gdy próbkę dostarczył Klient.

 

Na raporcie z badań umieść: 

a) tytuł

b) nazwę i adres laboratorium;

c) miejsce wykonania działalności laboratoryjnej (również gdy w siedzibie klienta, miejscach innych niż stałe)

d) identyfikację kompletności raportu

e) nazwę i dane kontaktowe klienta;

f) zastosowaną metodę;

g) opis, jednoznaczną identyfikację i, jeżeli to konieczne, stan obiektu;

h) datę przyjęcia obiektu do badania i datę pobrania próbki (gdy jest to istotne dla ważności wyników i ich zastosowania)

i) datę wykonania działalności laboratoryjnej;

j) datę wydania raportu;

k) odwołanie do planu pobierania próbek i metody pobierania próbek (gdy jest to istotne dla ważności wyników i ich zastosowania)

l) stwierdzenie, że wyniki dotyczą wyłącznie obiektów badanych lub poddanych pobieraniu próbek;

m) wyniki wraz z, tam gdzie to właściwe, jednostkami miary;

n) uzupełnienia, odstępstwa lub ograniczenia metody;

o) identyfikację osoby autoryzującej raport;

p) wyraźną identyfikację wyników dostarczanych przez zewnętrznych dostawców.

Wyłączenie tylko gdy:

ważne powody laboratorium i zminimalizowana możliwość niezrozumienia lub niewłaściwego użycia.

Niepewność raportuj w tych samych jednostkach miary lub w procentach.

 

Umieść na świadectwie wzorcowania:

a) niepewność wyniku pomiaru

b) warunki w których wykonano wzorcowanie i mają wpływ na wyniki pomiarów;

c) stwierdzenie, jak zapewniono spójność pomiarową

d) wyniki przed i po każdej adiustacji lub naprawie, jeżeli są dostępne;

e) jeżeli istotne, stwierdzenie o zgodności z wymaganiami

f) jeżeli właściwe, opinie i interpretacje.

g) gdy pobierasz próbki i gdy jest to konieczne do interpretacji wyników wzorcowania – dodatkowo informacje wymagane dla raportowania próbkowania.

Nie umieszczaj w raporcie lub na etykiecie zaleceń dotyczących czasu ponownego wzorcowania. Nie dotyczy – gdy uzgodniono to z klientem.

 

Gdy pobierasz próbki, umieść w raporcie:

a) datę pobierania próbek;

b) jednoznaczną identyfikację przedmiotu lub materiału podlegającego pobieraniu

c) miejsce pobierania próbek

d) odniesienie do planu pobierania próbek i metody pobierania;

e) szczegóły dotyczące warunków środowiskowych podczas pobierania próbek, (które mają wpływ na interpretację wyników)

f) informacje wymagane do oceny niepewności pomiaru późniejszych badań

 

Zachowuj zapisy z rozmów, jeśli opinie przekazujesz klientowi bezpośrednio w rozmowie.

Gdy wprowadzasz zmiany do wydanego raportu:

a) wydaj dodatkowy dokument np.. „Zmiana do raportu nr…”

b) wyraźnie zidentyfikuj każdą zmianę informacji

c) jeżeli właściwe, to podaj przyczyny zmiany

d) gdy wydajesz całkowicie nowy raport, umieść w nim odniesienie do pierwotnego dokumentu, który zastępuje. Zmiany powinny spełniać wszystkie wymagania zamieszczone w rozdziale 7.8 Raportowania wyników

Do powyższych wymagań należy stosować się w przypadku badań akredytowanych. Dla badań nieakredytowanych laboratorium posiada większą dowolność w konstrukcji raportu, przy czym w niektórych przypadkach normy opisujące metody badawcze wskazują jakie elementy powinien posiadać raport z badania np. norma ISO 14644-1 Klasyfikacja pomieszczeń czystych.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close