Pomiary w pomieszczeniach czystych

Pomiary w pomieszczeniach czystych

Przygotowanie do pomiarów

Przed rozpoczęciem pomiarów w pomieszczeniu czystym zaleca się pozostawie­nie działającego systemu klimatyzacji i wentylacji pomieszczenia czystego na taki czas, po którym zostaną osiągnięte stabilne parametry pracy pomieszczenia. Pomiary zaleca się, aby trwały wystarczająco długo, tak aby wykazać stabilne funkcjonowanie pomieszczenia czystego. Przed zainstalowaniem filtrów końcowych (HEPA/ULPA) i po ukończeniu oczyszczania instalacji zazwyczaj wykonuje się oczyszczenie wszystkich przewodów, ścian, sufitów, podłóg i zainstalowanego wyposa­żenia, aby usunąć zanieczyszczona, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wynik klasyfikacji pomieszczenia czystego. Po oczyszczeniu pomieszczenia czystego wykonuje się montaż filtrów końcowych i przystępuje do pomiarów mających wykazać zgodność instalacji z określonymi wymaganiami stawianymi pomieszczeniu czystemu.

Pomiary i weryfikacje wykonywane na etapie odbioru pomieszczenia czystego:

 • Kompletność instalacji
 • Współdziałanie elementów dostarczanych przez różnych dostawców
 • Funkcjonowanie urządzeń i sprzętu pomocniczego
 • Wzorcowanie systemów kontrolnych, monitorujących, ostrzegawczych i alarmowych
 • Montaż i badanie filtrów końcowych po ich zamontowaniu (integralność filtrów HEPA/ULPA)
 • Wykazanie rezerwy wydajności systemu
 • Badanie szczelności obudowy
 • Potwierdzenie, że udział powietrza recyrkulacyjnego w powietrzu uzdatnianym jest zgodny z wymaganiami projektu
 • Czystość powierzchni i jej odpowiedniość dla instalacji
 • Określenie warunków izolacji stref czystych (pomiar różnicy ciśnień między pomieszczeniami, wizualizacja kierunku przypływu powietrza)
 • Pomiar czasu powrotu do kontrolowanego poziomu zanieczyszczeń (czas regeneracji pomieszczenia)
 • Określenie zdolności układu do utrzymania wymagań dotyczących temperatury i względnej wilgotności powietrza
 • Określenie klasy czystości pyłowej powietrza zgodnie z ISO 14644-1 lub GMP
 • Określenie natężenia oświetlenia i poziomu hałasu
 • Pomiar ilości wymian powietrza

Sprawozdanie z badań

Zaleca się. aby sprawozdanie z wykonanych pomiarów w pomieszczeniu czystym zostało dołączone do dokumentacji instalacji. Opcjonalnie wszystkie pomiary wchodzą w skład kwalifikacji pomieszczenia czystego. Zaleca się, aby sprawozdanie zawierało:

 • Dane surowe (wydruki z urządzeń pomiarowych)
 • Certyfikaty kalibracji stosowanych przyrządów pomiarowych
 • Odpowiednie rysunki techniczne i schematy wskazujące punkty poboru poszczególnych prób w ramach wykonywanych pomiarów
 • Obliczenia statystyczne
 • Stwierdzenie spełnienia/ niespełnienia kryteriów akceptacji stawianych pomieszczeniu czystemu

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close