Oznaczanie zawartości witaminy C

Oznaczanie zawartości witaminy C

Oznaczanie witaminy C

 

Oznaczanie bezpośredniej redukcyjności metodą Tillmansa

 

Zasada metody: Oznaczenie polega na redukcji barwnego roztworu 2,6-dichlorofenoloindofenolu do bezbarwnego leukozwiązku przez kwaśny roztwór kwasu askorbinowego.

Schemat rozcieńczeń:

100 ml

↑ x10

10 ml  → 100 ml

↓ x20

5 ml                                      R = 10*20 =200

Vśl = 0,12 ml

V= 0,98 ml

T = 0,12 [mg/ml]

V = V– Vśl = 0,98 ml – 0,12 ml = 0,86 ml

0,12 mg kwasu ——– 1 ml (2,6- dichlorofenoloindofenolu)

x           ——– 0,86 ml

x = 0,1032 mg

Bezpośrednia redukcyjność = 0,1032 mg * R = 0,1032 mg *200 =20,64 mg%

 

Wnioski: Na wynik miareczkowania roztworów witaminy C (bezpośrednia redukcyjność), oprócz kwasu L-askorbinowego mają wpływ również reduktony białkowe i reduktony cukrowe. Obecność tych związków o właściwościach silnie redukujących powoduje szybszą redukcję barwnika Tillmansa. Punkt równowagowego nasycenia uzyskuje się przy mniejszej objętości barwnika. Zawartość witaminy C w soku z kapusty wyznaczona na ćwiczeniu  wynosi 20,64 mg%, wynik ten różni się od rzeczywistej zawartości wit. C w soku z kapusty kiszonej, która powinna wynosić 30 mg%. Oprócz wpływu innych substancji redukujących, na wynik może wpływać również niedokładność miareczkowania.

 

 

Oznaczanie sumy kwasu L-askorbinowego i kwasu L-dehydroaskorbinowego (ogólna redukcyjność) metodą Pijanowskiego

 

Zasada metody: Oznaczenie polega na redukcji kwasu L-dehydroaskorbinowego do kwasu L-askorbinowego przez roztwór siarczku sodowego, straceniu nadmiaru siarczku roztworem chlorku rtęci i oznaczeniu ogólnej redukcyjności w produkcie za pomocą miareczkowania 2,6-dichlorofenoloindofenolem.

Schemat rozcieńczeń

100 ml

↑ x10

10 ml → 100 ml

↓ x10

10 ml  → 20 ml

↓ x2

10 ml                                R = 10*10*2 = 200

 

V = 0,72 ml

0,12 mg kw. ——– 1 ml barwnika

x          ——– 0,72 ml barwnika

x =0,0864 mg

Ogólna redukcyjność = 0,0864 mg *200 = 17,28 mg%

 

Wnioski: Podczas redukcji kwasu L-dehydroaskorbinowego do kwasu L-askorbinowego straceniu ulegają reduktony białkowe. Na ogólną redukcyjność ma wpływ obecność   kwasu L-askorbinowego, L-dehydroaskorbinowego i reduktonów cukrowych. Ogólna redukcyjność wyznaczona na ćwiczeniu wynosi 17,28 mg%. Wynik ten jest niższy od wyniku bezpośredniej redukcyjności (20,64 mg%), świadczy to o tym, że w roztworze więcej jest reduktonów białkowych niż kwasu L-dehydroaskorbinowego.

 

 

Oznaczanie witaminy C w soku z czarnej porzeczki

 

Zasada metody: w metodzie wykorzystuje się fakt, że w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się odczynnik Tillmansa, a nie rozpuszczają się barwniki antocyjanowe. Po osiągnięciu końcowego punktu miareczkowania nadmiarowa kropla roztworu barwnika przechodzi do warstwy rozpuszczalnika barwiąc go na różowo.

Schemat rozcieńczeń.

100 ml

↑ x20

5 ml  → 100 ml

↓ x50

2 ml                              R = 20*50 =1000

V = 0,8 ml

0,12 mg kw. askor.——– 1 ml barwnika

x                    ——– 0,8 ml

x =0,096 mg

wit. C = 0,096 mg * 1000 = 96 mg %

 

Wnioski: Zawartość witaminy C w soku z czarnej porzeczki powinna wynosić od 100-200 mg%. Wynik otrzymany na ćwiczeniu (96 mg%) nie mieści się w tym przedziale, jest to spowodowane obecnością w roztworze oprócz kw. askorbinowego również reduktonów białkowych i cukrowych, które wpływają na redukcję barwnika.

 

Metodyka obliczania niepewności pomiarowej:

Niepewność pomiaru i raportowanie wykonanych badań

Treść nie jest wyświetlana poprawnie, gdyż do poprawnego działania konieczne jest włączenie plików Cookie.
Włącz Cookies poprzez kliknięcie AKCEPTUJĘ w oknie w rogu ekranu.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close