Twardość wody

Twardość wody

Oznaczanie twardości wody

  1. Twardość przemijająca

  2. Twardość ogólna

 

Twardość przemijająca

Zasada metody polega na miareczkowaniu próbki badanej wody za pomocą mianowanego roztworu HCl, w obecności oranżu metylowego jako wskaźnika ( wynik miareczkowania odpowiada twardości przemijającej).

Obliczenie twardości przemijającej na podstawie równania reakcji, przyjmując w nim CaO, a nie Ca(HCO3)2, ponieważ ostateczny wynik ma być wyrażony w stopniach niemieckich.

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

VHCl = 3,4 ml

CHCl = 0,1 mol/l

Vwody = 100 ml

CCaO = ?

(CCaO * Vwody ) / (CHCl  * VHCl  ) = ½

CCaO    =  (CHCl  * VHCl  ) / 2* Vwody

CCaO   = ( 0,1 mol/l* 3,4ml ) / ( 2* 100 ml) =0,0017 mol/l

 

Obliczone stężenie CaO w wodzie przelicza się na twardość przemijającą

56 g CaO ——– 1 mol/l

x g CaO  ——–  0,0017 mol/l

x = 0,0952 g CaO

1 stopień niemiecki odpowiada zawartości CaO w wodzie w ilości równoważnej 1g — 100 l lub 10 mg — 1l

T przem. = 0,0952 * 100 = 9,52º n

1 mval CaO ——– 28 mg

x mval CaO ——– 10 mg

x = 0,357 mval/l

1ºn ——- 0,357 mval/l

9,52ºn ——- x

x = 3,40 mval/l

 

 

Oznaczanie twardości ogólnej wody

Podczas pierwszego miareczkowania wodorowęglany przeprowadzone zostały w chlorki  (CaCl2 , MgCl2), które w reakcji z Na2CO3 i NaOH powodują całkowite wytrącenie soli wapnia i magnezu. Otrzymaną zawiesinę sączy się, a uzyskany przesącz miareczkuje się mianowanym roztworem HCl  w obecności oranżu metylowego jako wskaźnika.

Do oznaczenia wykonuje się próbę ślepą, mieszaninę Na2CO3 i NaOH w jednakowych objętościach miareczkuje się HCl.

VHCl = 24,8 ml

VHCl ślepa = 55 ml

T miano umowne HCl w przeliczeniu na CaO  = 0,0028[g / ml]

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

0,05 mola CaO ——– 0,1 mola HCl

1 mol CaO ——– 56 [g/l]

0,05 mol CaO ——- x

Miano = 2,8 [g / l] = 0,0028 [g /ml]

 

Togólna = ( V śl – 2Vwł) * T * 1000

 

T ogólna = ( 55ml-2*24,8ml ) * 0,0028 g/ml * 1000 = 15,12 ºn

1 ºn ——– 0,357 mval/l

15,12  ºn —— x

x = 5,42 mval /l

Twardość stała wody

Togólna – Tprzem. = 15,12 ºn – 9,52 ºn = 5,6 ºn – twardość stała

 

Wnioski

Analizowaną przeze mnie wodą była woda ze studni. Twardość ogólna tej wody wynosi  15,12 ºn ( 5,42 mval/l). Jest ona wodą o znacznej twardości, ponieważ mieści się w granicach odpowiadających takiej właśnie wodzie ( 15 –20 ºn).