Oznaczanie zawartości chlorków

Oznaczanie zawartości chlorków

Oznaczanie zawartości chlorków w soku z kapusty kiszonej metodą Mohra

 

Zasada metody – Oznaczenie oparte jest na argentometrycznym miareczkowaniu azotanem srebra chlorków w obecności chromianu potasowego jako wskaźnika. Reakcja przebiega w środowisku obojętnym.

VNaOH = 3,3 ml

CNaOH = 0,1 mol/l

VAgNO3 = 2,7 ml

CAgNO3 = 0,1 mol/l

Kwasowość soku z kapusty (% kwasu mlekowego)

CH3CHOHCOOH + NaOH → CH3CHOHCOONa + H2O

nNaOH =0,0033 l * 0,1mol/l = 0,00033 mola NaOH

1 mol NaOH ——– 90 g Kwasu mlekowego

0,00033 mola NaOH ——– x

x = 0,0297 g

0,0297 g Kwasu mlekowego ——– 10 ml

x                                 ——–  100 ml

x = 0,297 [g/100ml]

 

Kwasowość soku z kapusty (w % kwasu mlekowego) nie powinna być mniejsza niż 0,7%. W oznaczonej próbce kwasowość znacznie odbiega od tej granicy, wynosi 0,297[g/100ml]. Błąd tego oznaczenia może wynikać z niedokładnego zmiareczkowaniasoku mianowanym roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny.

1 ml (0,1 mol/l AgNO3) ——– 5,85 mg NaCl

2,7 ml (0,1 mol/l AgNO3 ) ——– x

x = 15,795 mg NaCl

 

Schemat rozcieńczeń

100 ml

   ↑ (x10)

  10 ml  → 100 ml

                     ↓ (x5)

                    20 ml              R = 50

p = 15,795 mg * 50 = 789,75 [mg/100ml] = 0,7897 [g/100ml]

Zawartość chlorków w przeliczeniu na NaCl wynosi od 1,2 do 2,5 %. W oznaczanym przeze mnie soku zawartość chlorków wynosi 0,7897%. Wynik ten nie mieści się w podanych granicach. Błąd ten jest kontynuacją błędu poprzedniego, niecałkowitego zobojętnienia kwasów soku z kapusty przez roztwór NaOH.

Informacje na temat metodyki obliczania niepewności pomiaru

Patrz: https://www.bnt-sigma.pl/szkolenie-niepewnosc-pomiaru

 

Jesteś pracownikiem laboratorium i poszukujesz informacji na temat metod badawczych lub normy ISO 17025? Napisz do nas !