Zawartość skrobii

Zawartość skrobii

Badanie skrobii

 

Oznaczanie skrobi metodą polarymetryczną

Zasada metody polega na rozpuszczeniu skrobi w rozcieńczonym kwasie solnym i po sklarowaniu roztworu zmierzeniu skręcenie płaszczyzny światła spolaryzowanego (w polarymetrze). Zawartość skrobi oblicza się ze wzoru Biota przyjmując , że skręcalność właściwa skrobi rozpuszczonej w HCl wynosi 183,7 º.

α  = 11,6º

l = 20 [cm] = 2[dm]

m = 5,120 g

Obliczam stężenie skrobi w badanym roztworze

p = (100* α) / ( [α]D *l)

 

p = ( 100* 11,6º) / (183,7º * 2 dm)

p = 3,157 [ g / 100ml]

Obliczone stężenie skrobi w roztworze przeliczam na procentową zawartość skrobi w 5,120 g mąki.

3,157 [g/100ml] ——– 5,120 g

x                         ——– 100 g

x = 61,660 [g/100ml]

 

Wnioski

Zawartość skrobi w mące pszennej wynosi  57-77%, a w mące żytniej 62-75%. Z analizy przeprowadzonej na ćwiczeniu zawartość skrobi w mące wyszła 61,660%. Wynik ten mieści się w granicach ilości skrobi w mące pszennej, jednakże analizowaną mąką mogła być również mąka żytnia. Niewielki błąd w oznaczeniu zawartości polisacharydu w tej mące mógł być spowodowany niedokładnym ilościowym przeniesieniem naważki mąki z moździerza do kolby miarowej przy użyciu 50 ml HCl, przez co wynik stężenia skrobi w roztworze mógł wyjść niższy i końcowy wynik % zawartości skrobi (w przeliczeniu na naważkę mąki) również mógł wyjść niższy.