Zapewnienie ważności wyników podczas obróbki folii

Zapewnienie ważności wyników podczas obróbki folii

Laminowanie

 

Zapewnianie ważności wyników

 

 

Klej i utwardzacz

Do laminacji jest stosowany dwuskładnikowy klej poliuretanowy (produkcji firmy Bostik) pod nazwą Bostik Purbinder MP 830 oraz utwardzacz Bostik Purbinder HP 798.F. Klej Bostik Purbinder MP 830 jest mieszaniną trudno lotnych diizocyjanianów i poliizocyjanianów. Utwardzacz Purbinder HP 798.F składa się z trudno lotnego glikolu polipropylenowego. Ze względu na skład surowce muszą być przechowywane w chłodnym, zacienionym miejscu na hali, wyłącznie w oryginalnych i szczelnych opakowaniach. Są to lepkie, klarowne i żółtawe ciecze o konsystencji zbliżonej do miodu. Zmieszane ze sobą w zalecanych przez producenta proporcjach ulegają reakcji sieciowania, która prowadzi do otrzymania mocnej spoiny łączącej trwale laminowane folie PET i PE. Podczas sieciowania z pozostałości kleju powstają śladowe ilości  pierwszorzędowych amin aromatycznych uznawanych za niebezpieczne dla zdrowia. Ze względu na śladową ilość nie stanowią one zagrożenia dla personelu, lecz mogą gromadzić się w żywności zapakowanej w laminat. Aby zapobiec ich przedostaniu się do żywności od momentu laminacji do wysłania laminatów nie może upłynąć mniej niż 5 dni, w czasie których aminy stopniowo wyparowują z folii.

 

Mieszalnik

Układ klejowy Bostik Purbinder MP830/Bostik Purbinder HP 798.F jest przygotowywany i dozowany przez automatyczny mieszalnik Nordmeccanica Worldmixer. Składa się z on dwóch szczelnie zamykanych komór z płaszczem grzejnym oraz systemu i mieszania i dozowania kleju. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury kleju (44oC), utwardzacza (30oC) oraz przewodów prowadzących (45oC) urządzenie jest w stanie na bieżąco mieszać i podawać na wałek laminatora oba składniki kleju w zadanych proporcjach.

 

Czynności kontrolne podczas laminacji folii

Temperatura powietrza na hali produkcyjnej podczas laminowania musi wynosić przynajmniej 18 oC. Temperatury kleju (żywicy), utwardzacza oraz przewodu muszą być równe odpowiednio 44oC, 30oC oraz 45oC. Temperatury na szczelinie (gap) 38 oC, wałki cover 40 oC, NIP: 43 oC

Stosunek mieszania klej(żywica)-utwardzacz wynosi 100:40 z dopuszczalną odchyłką 5%. Co najmniej raz na miesiąc należy sprawdzić poprawność działania mieszalnika. W tym celu należy przygotować wagę analityczną I klasy dokładności (Radwag AS 310.R2, na wyposażeniu laboratorium), stoper oraz dwa pojemniki (kubeczki o poj. 200 ml.) z tworzywa sztucznego. Kubeczki należy oznaczyć literami K (do kleju) oraz U (do utwardzacza) zważyć, a ich masy zanotować. Następnie po rozłączeniu mieszalnika i laminatora, należy bezpośrednio z dysz wylotowych przewodu pobierać jednocześnie do odpowiednich kubeczków klej i utwardzacz przez okres ok 10 sekund. Napełnione kubeczki należy zważyć i obliczyć stosunek mieszania według poniższego wzoru:

 

Wyniki należy notować w poniższej tabeli

Data pomiaru Klej/utwardzacz Stosunek mieszania Podpis pracownika

 

Dla układu Bostik Purbinder MP830/Bostik Purbinder HP 798.F uzyskany wynik musi mieścić się w granicach od 38 do 42. Inny rezultat oznacza konieczność ponownej regulacji mieszalnika.

Gramatura kleju

Pod pojęciem gramatury rozumie się masę kleju nanoszonego na jednostkę powierzchni (zwykle m2) powierzchni folii. Ilość ta jest uzależniona od zastosowanego wałka nakładającego oraz właściwości i stanu kleju. Stosowany układ klejowy należy nakładać w ilości od 1 do 3 g/m2 . Ilość nakładanego kleju jest parametrem istotnym z punktu widzenia wytrzymałości (siły sklejenia warstw laminatu) oraz właściwości optycznych i wizualnych produktu . Parametr ten należy sprawdzać przynajmniej raz na miesiąc. W tym celu ze świeżo wyprodukowanego laminatu należy wyciąć 3 kwadraty o boku długości 100 mm z wykorzystaniem stalowej płytki jako wzornika, z miejsc rozmieszczonych równomiernie na całej szerokości wstęgi. Wycięte próbki należy ponumerować i zważyć, a uzyskane masy zanotować. Następnie należy rozdzielić obie warstwy laminatu i za pomocą tkaniny nasączonej octanem etylu dokładnie zmyć z folii nałożony klej powtarzając tą czynność kilka razy. Podczas stosowania octanu etylu należy koniecznie stosować ubranie ochronne oraz środki ochrony osobistej jak fartuch, rękawiczki gumowe, okulary ochronne oraz maskę z pochłaniaczem węglowym. Po osuszeniu próbek w ciągu kilku minut należy je ponownie zważyć, a wyniki także zapisać. Gramaturę wyznacza się z wykorzystaniem poniższej zależności:

Gramatura = (Wyjściowa masa laminatu [g] – Masa folii po zmyciu kleju [g]) x 100

Wyniki należy notować w poniższej tabeli

Data pomiaru Klej/utwardzacz Gramatura [g/m2] Podpis pracownika

 

Silikonowanie folii (do IP-5.2015a)

Dla poprawy właściwości poślizgowych folie PET powleka się preparatami na bazie silikonu. W GTX Hanex Plastic stosowana jest w tym celu na powlekarce produkcji firmy Jurmet wodna emulsja silikonowa produkcji firmy Momentive pod nazwą Formasil-45 w postaci białej cieczy. Do produkcji należy pobierać tylko emulsje pochodzące z oryginalnego, szczelnego opakowania. Emulsja może być rozcieńczana w odpowiednio dużym, czystym naczyniu jedynie w wodzie zdemineralizowanej dostępnej w pojemniku typu ‘’Mauser’’. Stosowane jest stężenie 5%, co wymaga połączenia i dokładnego wymieszania następujących ilości składników:

– w celu uzyskania 10 litrów: 0,5 litra Formasil-45 z 9,5 l wody zdemineralizowanej

– w celu uzyskania 20 litrów: 1 litr Formasil-45 z 19 l wody zdemineralizowanej

– w celu uzyskania 40 litrów: 2 l Formasil-45 z 38l wody zdemineralizowanej

Tak przygotowana emulsja cyrkuluje w układzie hydraulicznym powlekarki i jest nanoszona na folię metodą kąpieli zanurzeniowej. Wyrób gotowy jest następnie nawijany na tekturową gilzę.

 

 

Produkcja folii antystatycznych (do IP-3.2015a)

Wyroby z tworzyw sztucznych mają naturalną tendencję do gromadzenia na swojej powierzchni kurzu, zanieczyszczeń i ładunków elektrycznych. Aby ograniczyć te niekorzystne i niebezpieczne zjawiska foliom z tworzyw sztucznych nadaje się właściwości antystatyczne tj. zdolność do rozpraszania ładunków elektrycznych, co z kolei hamuje elektryzowanie i pokrywanie się pyłem powierzchni folii. Powlekanie preparatem antystatycznych odbywa się na laminatorze Nordmeccanica Super Combi z zastosowaniem preparatu produkcji formy Van Meuveen pod nazwą Baxiline AS. Do produkcji należy pobierać tylko preparat pochodzący z oryginalnego, szczelnego opakowania. Preparat może być rozcieńczany w odpowiednio dużym, czystym naczyniu jedynie w wodzie zdemineralizowanej dostępnej w pojemniku typu ‘’Mauser’’

– w celu uzyskania 10 litrów: 0,5 litra Baxiline AS z 9,5 l wody zdemineralizowanej

– w celu uzyskania 20 litrów: 1 litr Baxiline AS z 19 l wody zdemineralizowanej

– w celu uzyskania 40 litrów: 2 l Baxiline AS z 38 l wody zdemineralizowanej

Uzyskaną mieszaninę wprowadza się do zasobnika maszyny, który po uruchomieniu stale pompuje preparat w układzie zbiornik – pompa – przewody – wałek – rynna – przewody -zbiornik zapewniając jego dobre wymieszanie.

Pokryte antystatykiem rolki należy skontrolować aparatem Labeohm Resistance Meter co najmniej w trzech miejscach (brzeg-środek-brzeg) z każdej strony folii. Urządzenie składa się z miernika zaopatrzonego w wyświetlacz oraz pary elektrod wraz przewodami. Zasilanie stanowi bateria 9V, której rozładowanie urządzenie sygnalizuje kontrolą ‘’LO BAT’’. Zapalanie się kontroli należy zgłosić Kontrolerowi Jakości, który wymieni źródło zasilania. Nie należy stosować urządzenia z niesprawnym źródłem zasilania. Całość wyposażenia jest przechowywana w specjalnej walizce.

Rys.

Miernik rezystywności powierzchniowej folii Labeohm resistance meter

W celu pomiaru należy uruchomić urządzenie (przełącznik w pozycji ‘’ON’’), sprawdzić ustawienie przełączników w pozycji ‘’INT’’, a następnie przyłożyć je lekko dociskając do płasko rozłożonego arkusza folii. Uruchomienie pomiaru następuje przez wciśnięcie czerwonego guzika. Wynik jest odczytywany z podświetlanej skali. Wyrób zgodny ma rezystywność w przedziale 109 – 1011 Ohm. Opcjonalnie można także prowadzić pomiary w trybie zewnętrznym zmieniając pozycje przełącznika z ‘’INT’’ na ‘’EXT’’ oraz podłączyć za pomocą przewodów elektrody pamiętając o właściwym zachowaniu oznaczeń ‘’-‘’ oraz ‘’+’’. Następnie ustawiamy elektrody w odległości ok 20 cm – 30 cm od siebie na płasko rozłożonym arkuszu badanej folii i uruchamiamy pomiar (także powtarzając go w 3 punktach wstęgi z każdej strony). Uzyskane wyniki należy notować w tabeli ‘’Antystatykowanie’’ Jeżeli otrzymany wynik nie będzie mieścił się w podanym wyżej zakresie należy to niezwłocznie zgłosić Automatykowi i Kontrolerowi Jakości, a rolki w żadnym wypadku nie pakować i nie przekazywać na magazyn wyrobów gotowych. Należy ją pozostawić do decyzji Automatyka lub Kontrolera Jakości.

 

Data pomiaru Klej/utwardzacz Stosunek mieszania Podpis pracownika

 

Data pomiaru Klej/utwardzacz Gramatura [g/m2] Podpis pracownika

 

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close