Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium

Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium

Laboratorium badawcze wg ISO 17025

 

Bezstronność laboratorium akredytowanego

Badania i kalibracje muszą być podejmowane bezstronnie i zorganizowane oraz zarządzane tak, aby chronić bezstronność. Laboratorium jest odpowiedzialna za bezstronność jego działalności testowania i kalibracji i nie zezwoli, handlowych, finansowych lub innych presji, aby zagrozić bezstronności.

Laboratorium dokonują identyfikacji zagrożeń dla swojej bezstronności na bieżąco. Obejmuje to te zagrożenia, które wynikające z działalności laboratorium i zatrudnionego personelu. Relacje dotyczące bezstronności mogą dotykać obszarów własności, zarządzania, zarządzania personelu, udostępnionych zasobów, finansów, kontrakty, marketingu, płatności prowizji od sprzedaży lub też innych zachęt. Jeśli laboratorium jest częścią organizacji wykonującej działania inne niż badania lub kalibracje, ważne jest zdefiniowanie obowiązków kluczowych pracowników w organizacji, którzy są zaangażowani lub mają wpływ na badania i/lub kalibracji tak, aby było możliwe zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów interesów.

 

Zachowanie poufności w laboratorium

Laboratorium zgodne z ISO 17025 jest odpowiedzialne prawnie za wszelkie zobowiązania oraz informacje uzyskane lub utworzone podczas wykonywania badań i kalibracji. Laboratorium musi poinformować klienta z góry, z informacji, które zamierza umieścić w domenie publicznej. Tak jest z wyjątkiem sytuacji, gdy klient uzgodnieni z laboratorium jakie dane mogą zostać upublicznione. Co do zasady – wszystkie informacje uważa się za informacje zastrzeżone i traktowane są jako poufne. Czasami najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie stosowanej umowy o poufności.

Laboratorium jest zobligowane posiadać zasady i procedury w celu zapewnienia ochrony informacji poufnych swoich klientów i praw własności, w tym procedury ochrony wyników przechowywanych i przekazywanych klientowi w formie elektronicznej. Personel laboratorium, w tym kontrahenci, pracownicy firm zewnętrznych lub osób działających w imieniu laboratorium, zobligowane są również do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych lub utworzonych podczas wykonywania badań laboratoryjnych lub kalibracji. Zasada ta nie dotyczy przypadków przewidzianych przez prawo.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close