Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium

Zachowanie bezstronności i poufności w laboratorium

Laboratorium badawcze wg ISO 17025

 

Bezstronność laboratorium

ISO 17025:2017 – Najważniejsze aspekty

Nie pozwalaj na naciski komercyjne i finansowe zagrażające bezstronności laboratorium. Istnienie powiązań niekoniecznie stanowi ryzyko dla bezstronności laboratorium.

Na bieżąco identyfikuj ryzyka dla bezstronności laboratorium, eliminuj lub minimalizuj ryzyko, bądź gotowy to wykazać.

Chroń bezstronność. Jako kierownik laboratorium – bądź zaangażowany w ochronę bezstronności. Organizacja pracy i zarządzenie zapewnia brak powiązań i bezstronność („neutralność”, „brak uprzedzeń”). Rozwiąż konflikt w taki sposób, aby nie wpływał niekorzystnie na działalność.

 

 

Ochrona informacji

ISO 17025:2017 – Najważniejsze aspekty

Chroń informacje uzyskane od klienta oraz wytworzone podczas współpracy. Nie dotyczy: Informacje udostępniane przez klienta publicznie lub uzgodnione z klientem.

Informuj klienta z wyprzedzeniem o informacjach, które zamierzasz udostępnić publicznie. Powiadom klienta o przekazywanej informacji, gdy prawo lub umowa zobowiązuje Cię do ujawnienia informacji niejawnej. Nie dotyczy wymóg informowania klienta: gdy zabrania tego prawo.

Chroń informacje o kliencie uzyskane ze źródeł innych niż klient. Chroń źródło informacji. Nie dotyczy ochrona źródła, gdy źródło wyraziło na to zgodę.

Twój personel, członkowie komitetów, kontrahenci, personel zewnętrznych jednostek, muszą chronić informacje uzyskane lub wytworzone. Nie dotyczy: gdy ujawienia wymaga prawo.

 

Struktura organizacyjna

ISO 17025:2017 – Najważniejsze aspekty

Laboratorium jest podmiotem prawnym lub jego częścią; z wyznaczonym kierownictwem. Udokumentuj zakres działalności laboratoryjnej zgodnej z ISO 17025.

Pracuj zgodnie z: ISO 17025, wymaganiami klientów, organów stanowiących i organizacji udzielających uznania. Dotyczy: siedzib stałych i poza, siedzibach tymczasowych i mobilnych, działań u klienta.

Określ strukturę organizacyjną i zarządzania, miejsce w organizacji, relacje -zarządzenie, -działalność techniczna, -służby pomocnicze.

Udokumentuj swoje procedury w stopniu niezbędnym. Cel: spójność działalności, ważność wyników.

 

Bezstronność laboratorium akredytowanego

Badania i kalibracje muszą być podejmowane bezstronnie i zorganizowane oraz zarządzane tak, aby chronić bezstronność. Laboratorium jest odpowiedzialna za bezstronność jego działalności testowania i kalibracji i nie zezwoli, handlowych, finansowych lub innych presji, aby zagrozić bezstronności.

Laboratorium dokonują identyfikacji zagrożeń dla swojej bezstronności na bieżąco. Obejmuje to te zagrożenia, które wynikające z działalności laboratorium i zatrudnionego personelu. Relacje dotyczące bezstronności mogą dotykać obszarów własności, zarządzania, zarządzania personelu, udostępnionych zasobów, finansów, kontrakty, marketingu, płatności prowizji od sprzedaży lub też innych zachęt. Jeśli laboratorium jest częścią organizacji wykonującej działania inne niż badania lub kalibracje, ważne jest zdefiniowanie obowiązków kluczowych pracowników w organizacji, którzy są zaangażowani lub mają wpływ na badania i/lub kalibracji tak, aby było możliwe zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów interesów.

 

Zachowanie poufności w laboratorium

Laboratorium zgodne z ISO 17025 jest odpowiedzialne prawnie za wszelkie zobowiązania oraz informacje uzyskane lub utworzone podczas wykonywania badań i kalibracji. Laboratorium musi poinformować klienta z góry, z informacji, które zamierza umieścić w domenie publicznej. Tak jest z wyjątkiem sytuacji, gdy klient uzgodnieni z laboratorium jakie dane mogą zostać upublicznione. Co do zasady – wszystkie informacje uważa się za informacje zastrzeżone i traktowane są jako poufne. Czasami najlepszym rozwiązaniem będzie podpisanie stosowanej umowy o poufności.

Laboratorium jest zobligowane posiadać zasady i procedury w celu zapewnienia ochrony informacji poufnych swoich klientów i praw własności, w tym procedury ochrony wyników przechowywanych i przekazywanych klientowi w formie elektronicznej. Personel laboratorium, w tym kontrahenci, pracownicy firm zewnętrznych lub osób działających w imieniu laboratorium, zobligowane są również do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych lub utworzonych podczas wykonywania badań laboratoryjnych lub kalibracji. Zasada ta nie dotyczy przypadków przewidzianych przez prawo.

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close