Procedura „Przegląd zarządzania” w akredytowanym laboratorium badawczym

Procedura „Przegląd zarządzania” w akredytowanym laboratorium badawczym

ISO 17025 – Przykład procedury „Przegląd zarządzania”

 

 

Cel procedury

Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania przy planowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu przeglądów zarządzania.

 

Przedmiot procedury

Procedura dotyczy określania zasad i trybu planowania, przeprowadzania i dokumentowania przeglądów zarządzania.

 

Zakres stosowania

Procedura obowiązuje pracowników laboratorium objętych systemem jakości.

 

Stosowana terminologia

Stosowana terminologia jest zgodna z Międzynarodowym Słownikiem Podstawowych i Ogólnych Terminów Metrologicznych (GUM 1996 r.) oraz normą ISO/IEC 17025.

 

Odpowiedzialność

Za nadzór nad stosowaniem niniejszej procedury odpowiada Dyrektor Laboratorium. Za przygotowanie materiałów do przeglądu zarządzania oraz zapisy odpowiada Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości.

 

Opis postępowania

Przeglądy zarządzania w Laboratorium przeprowadzane są przynajmniej raz w roku w uzasadnionych potrzebami odstępach czasu pomiędzy przeglądami. Dyrektor Laboratorium podejmuje decyzję o dokonaniu przeglądu w celu upewnienia się, że system jakości jest nadal odpowiedni i skuteczny oraz w celu możliwości wprowadzenia niezbędnych zmian i ulepszeń. W przeglądach zarządzania mogą uczestniczyć Dyrektor Laboratorium, Kierownicy laboratoriów, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, Kierownicy pracowni, Kierownicy działów pomocniczych, inne zaproszone osoby, których przegląd może dotyczyć. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości uzgadnia z Dyrektorem Laboratorium „Porządek dzienny przeglądu zarządzania” listę uczestników. Porządek dzienny podpisuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, zatwierdza Dyrektor Laboratorium. Po zatwierdzeniu, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości przekazuje porządek dzienny uczestnikom przeglądu. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości kompletuje materiały na przegląd i przekazuje planowanym uczestnikom przeglądu. Przegląd prowadzi Dyrektor Laboratorium. Z przeglądu zarządzania Pełnomocnik Dyrektora Jakości opracowuje „Protokół z przeglądu zarządzania w Laboratorium”. Protokół podpisuje Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, zatwierdza Dyrektor Laboratorium. Po zatwierdzeniu protokołu, Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości, jeśli zachodzi taka potrzeba, uruchamia działania korygujące i zapobiegawcze zgodnie z procedurą „ Działania korygujące i zapobiegawcze”. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości przechowuje protokoły z przeglądów zarządzania. Udostępniane są one pracownikom Laboratorium i auditorom. Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości monitoruje realizację ustaleń przeglądów zarządzania.

 

Dokumenty związane

Procedura „Działania korygujące i zapobiegawcze”

Szkolenie „Niepewność pomiaru” BNT SIGMA

 

 

Zarządzenie plikami Cookies

Pliki Cookies są wyłączone.
Włącz pliki Cookies klikając "Akceptuję" w okienku komunikatu.

Więcej o ustawieniach prywatności

Strona domyślnie nie używa ciasteczek (cookies). Możesz zaakceptować cookies, aby umożliwić poprawne działanie wybranych funkcjonalności serwisu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close