Oznaczenie kwasowości popiołu

Oznaczenie kwasowości popiołu

Oznaczenie kwasowości popiołu

 

Zasada metody – kwasowość popiołu określa się z ilości ściśle mianowanego roztworu wodorotlenku sodu  zużytego do zobojętnienia popiołu rozpuszczonego w 20 ml kwasu HCl (z uwzględnieniem próby ślepej).

VHCl (p.ślepa) = 20,0 ml

VHCl (p.właściwa) = 21,3 ml

CHCl = 0,1 mol/l

CNaOH = 0,1 mol/l

Vwł – Vśl = 21,3 ml – 20,0 ml = 1,3 ml

1,3 ml ( 0,1 mol/l NaOH) ——– 2,4453 g (płatków owsianych)

x                        ——– 100 g

x = 53,1632 ml (0,1 mol/l NaOH)

53,1632 ml (0,1 mol/l NaOH) ——– 5,31632 ml (1 mol/l NaOH)

Produkty zbożowe są produktami zakwaszającymi. Suma związków mineralnych po spaleniu produktu ( płatków owsianych), stanowiących popiół ma określoną kwasowość. W wykonanym przeze mnie oznaczeniu kwasowość popiołu wynosi 5,31632 ml 1 molowego roztworu NaOH.