Oznaczanie zawartości witaminy C

Oznaczanie zawartości witaminy C

Oznaczanie witaminy C

 

Oznaczanie bezpośredniej redukcyjności metodą Tillmansa

 

Zasada metody: Oznaczenie polega na redukcji barwnego roztworu 2,6-dichlorofenoloindofenolu do bezbarwnego leukozwiązku przez kwaśny roztwór kwasu askorbinowego.

Schemat rozcieńczeń:

100 ml

↑ x10

10 ml  → 100 ml

↓ x20

5 ml                                      R = 10*20 =200

Vśl = 0,12 ml

V= 0,98 ml

T = 0,12 [mg/ml]

V = V– Vśl = 0,98 ml – 0,12 ml = 0,86 ml

0,12 mg kwasu ——– 1 ml (2,6- dichlorofenoloindofenolu)

x           ——– 0,86 ml

x = 0,1032 mg

Bezpośrednia redukcyjność = 0,1032 mg * R = 0,1032 mg *200 =20,64 mg%

 

Wnioski: Na wynik miareczkowania roztworów witaminy C (bezpośrednia redukcyjność), oprócz kwasu L-askorbinowego mają wpływ również reduktony białkowe i reduktony cukrowe. Obecność tych związków o właściwościach silnie redukujących powoduje szybszą redukcję barwnika Tillmansa. Punkt równowagowego nasycenia uzyskuje się przy mniejszej objętości barwnika. Zawartość witaminy C w soku z kapusty wyznaczona na ćwiczeniu  wynosi 20,64 mg%, wynik ten różni się od rzeczywistej zawartości wit. C w soku z kapusty kiszonej, która powinna wynosić 30 mg%. Oprócz wpływu innych substancji redukujących, na wynik może wpływać również niedokładność miareczkowania.

 

 

Oznaczanie sumy kwasu L-askorbinowego i kwasu L-dehydroaskorbinowego (ogólna redukcyjność) metodą Pijanowskiego

 

Zasada metody: Oznaczenie polega na redukcji kwasu L-dehydroaskorbinowego do kwasu L-askorbinowego przez roztwór siarczku sodowego, straceniu nadmiaru siarczku roztworem chlorku rtęci i oznaczeniu ogólnej redukcyjności w produkcie za pomocą miareczkowania 2,6-dichlorofenoloindofenolem.

Schemat rozcieńczeń

100 ml

↑ x10

10 ml → 100 ml

↓ x10

10 ml  → 20 ml

↓ x2

10 ml                                R = 10*10*2 = 200

 

V = 0,72 ml

0,12 mg kw. ——– 1 ml barwnika

x          ——– 0,72 ml barwnika

x =0,0864 mg

Ogólna redukcyjność = 0,0864 mg *200 = 17,28 mg%

 

Wnioski: Podczas redukcji kwasu L-dehydroaskorbinowego do kwasu L-askorbinowego straceniu ulegają reduktony białkowe. Na ogólną redukcyjność ma wpływ obecność   kwasu L-askorbinowego, L-dehydroaskorbinowego i reduktonów cukrowych. Ogólna redukcyjność wyznaczona na ćwiczeniu wynosi 17,28 mg%. Wynik ten jest niższy od wyniku bezpośredniej redukcyjności (20,64 mg%), świadczy to o tym, że w roztworze więcej jest reduktonów białkowych niż kwasu L-dehydroaskorbinowego.

 

 

Oznaczanie witaminy C w soku z czarnej porzeczki

 

Zasada metody: w metodzie wykorzystuje się fakt, że w rozpuszczalnikach organicznych rozpuszcza się odczynnik Tillmansa, a nie rozpuszczają się barwniki antocyjanowe. Po osiągnięciu końcowego punktu miareczkowania nadmiarowa kropla roztworu barwnika przechodzi do warstwy rozpuszczalnika barwiąc go na różowo.

Schemat rozcieńczeń.

100 ml

↑ x20

5 ml  → 100 ml

↓ x50

2 ml                              R = 20*50 =1000

V = 0,8 ml

0,12 mg kw. askor.——– 1 ml barwnika

x                    ——– 0,8 ml

x =0,096 mg

wit. C = 0,096 mg * 1000 = 96 mg %

 

Wnioski: Zawartość witaminy C w soku z czarnej porzeczki powinna wynosić od 100-200 mg%. Wynik otrzymany na ćwiczeniu (96 mg%) nie mieści się w tym przedziale, jest to spowodowane obecnością w roztworze oprócz kw. askorbinowego również reduktonów białkowych i cukrowych, które wpływają na redukcję barwnika.

 

Metodyka obliczania niepewności pomiarowej:

Niepewność pomiaru i raportowanie wykonanych badań