Oznaczanie zawartości popiołu

Oznaczanie zawartości popiołu

Oznaczanie zawartości popiołu

 

Zasada metody polega na określeniu masy próbki  zmineralizowanej, po wcześniejszym jej zwęgleniu. Próbka popiołu musi być wolna od śladów węgla.

M1(tygielka pustego) = 29,5877 g

M2 (tygielka z produktem) = 32,0330 g

M3 (tygielka z popiołem) = 29,6290 g

Mpopiołu = 29,6290 g – 29,5877 g = 0,0413 g

Mproduktu = 32,0330 g – 29,5877 g = 2,4453 g

0,0413 g (popiołu) ——– 2,4453 g ( płatków owsianych)

x                ——– 100 g

x = 1,6890 [g/100g]

Zawartość popiołu w płatkach owsianych powinna wynosić około 1,0 [g/100g]. Wyznaczona przeze mnie zawartość popiołu w tym produkcie wynosi 1,6890 % (masowych). Błąd w oznaczeniu może wynikać z niedokładności ważenia.